Keutenberg

Ecotuin

                   
Dieren in de ecotuin


Op en rond de #Keutenberg leven veel zeldzame dieren: #amfibieën, #insecten, #zoogdieren. Dat komt o.a. omdat het landschap afwisselend is en dat biedt verschillende biotopen (speciale plekken waar bepaalde dieren zich erg prettig voelen). Onze #Ecotuin is daar onderdeel van door de manier waarop wij tuinieren.

Als je op een zonnige dag door de tuin loopt en je geeft je ogen de kost dan kom je ze tegen. Elk dier zoekt zijn eigen aangenaam plekje: een specifieke bloemsoort, een plant die goede beschutting geeft, een zonnige of juist vochtige plek, een uitkijkpunt in een topje van een struik, een plekje om eitjes te leggen. Allemaal hebben ze zo hun eigen voorkeur. Monocultuur van bijvoorbeeld één soort gras biedt geen goede levensruimte. Pesticiden vernietigen de diversiteit. De kringloop van vergif op het land: kleine insecten worden vergiftigd en sterven; grote insecten eten kleine insecten en worden ook vergiftigd en sterven; akker- en weidevogels eten aangetaste insecten en gaan ook dood door het gif.

 #Roofvogels eten andere vogels en sterven vervolgens ook. De kringloop van het leven is verbroken. De biodiversiteit verdwijnt waardoor het evenwicht is verbroken. Dit is de oorzaak van pesticideverslaving.

#Weekdieren, #insecten, #zoogdieren, #amfibieën, #reptielen, #vogels enz. hebben allemaal een functie in de natuur. De mens zal met deze dieren moeten samenwerken en niet tegen de natuur. Een veldslag tegen de natuur kun je winnen, de oorlog zal je uiteindelijk verliezen. Zie YouTube: verliefde wormen.

 Elke keer verwonderen we ons over het dierenleven in onze tuin. De verschillende soorten insecten. Geef ze de ruimte en hun eigen specifieke biotoop. Zie ze als een wonderlijk schepsel en niet als een bedreigende veelvraat.

Zorg voor #biodiversiteit, dan zal een plaag van een bepaalde soort minder kans krijgen. Het is in de natuur 'eten en gegeten worden'. Mocht er toch nog een plaag zijn dan kunnen natuurvriendelijke mogelijkheden uitkomst bieden (zie YouTube Keutenberg hazelworm). 

Dieren in de tuin, in elk seizoen weer andere. In de nacht komen dieren tot leven die je overdag niet ziet, zoals #nachtvlinders en diverse #kevers.

Soms zijn bepaalde dieren inderdaad niet fijn. Dan hebben ze te weinig natuurlijke vijanden. Overigens vijanden die wij zelf vernietigd hebben. In een tuin kun je dan met een #slakkenwal werken (zie YouTube: slakkenwal in de moestuin). Maar zorg vooral voor een natuurlijk evenwicht in je tuin. Als bonus krijg je fantastisch mooie dieren in je tuin. 

Zie ook YouTube: Cameraval


Terug naar 'Ecotuin uitgelicht'.